444 5 738
ANASAYFAİLANLARPAKETLER

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Rüstempaşa Mahallesi, Huzur Sk. No:33/12 Merkez, YALOVA” adresinde mukim “MÜŞTERİM.NET EMLAK GAYRİMENKUL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca “Müşterim.net” olarak anılacaktır.) ile www.Müşterim.net alan adlı internet sitesinde işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında sunulacak hizmetlerden faydalanma talebinde bulunan ve bilgileri bu Üyelik Sözleşmesi’nin Ek 1’i olan üyelik formunda (Bundan böyle “Üyelik Formu” olarak anılacaktır.) belirtilen müşteri (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

MADDE 2. TANIMLAR

 • Hizmet/Hizmetler: İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Ek’lerinde tanımlı olan ve Müşterim.net tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
 • Site: Müşterim.net ’e ait olan www.Müşterim.net alan adlı internet sitesini ifade eder.
 • Hizmet/Hizmetler: “Üye” lerin “Site”de ilan yayınlamak için Müşterim.net’e üyelik oluşturması kapsamında Site üzerinden ulaşacağı hizmetleri ifade eder.
 • Kullanıcı/Kullanıcılar: İlanları incelemek için “Site” ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.
 • Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda "Site" ye üye olan ve "Site" de yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetler" den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler. Kurumsal Üye: “Site”ye ticari ve kişisel bilgilerinin vererek üye olup ilanlarını yayınlatan gerçek ve tüzel kişiler (emlak ofisleri, bankalar, inşaat firmaları, yurtlar)
 • Site: “www.Müşterim.net” alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen Müşterim.net’in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen "Hizmetler" ini sunduğu web sitesi.
 • Mobil Uygulama: Site’ye mobil cihazlardan erişim için App Store ve Google Play Store’dan indirilen yazılımlar.
 • Üye Profil Sayfası: Üye’nin "Site" de yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler" den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfa.
 • Üçüncü Şahıs: Müşterim.net dışındaki her türlü gerçek ve tüzel kişiler.
 • Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) yapılan kişisel veri tanımını ifade eder.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Müşterim.net’ın sahibi olduğu ve yönettiği Site ve mobil uygulama üzerinden Üye’lerin portföylerinde bulunan gayrimenkullerin kiralanması ve satılmasına yönelik benzeri işlemleri gerçekleştirmek istedikleri ilanlarının yayınlanması, listelenmesi ve görüntülenmesine yönelik seçeneklerin sunulmasıyla ilgili Hizmetlerin Üye’ye sunulması ile Üye’lerin Hizmetlerden faydalanmak amacıyla satın alabileceği Hizmet Paketlerinden yararlanma şart ve koşulları ve Tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinden ibarettir. Müşterim.net, Site üzerinden Üye’lerin, bahsi geçen işlemleri gerçekleştirebilmek için gerekli hak ve yetkiyi almaları şartıyla, gayrimenkullerin kiralanması ve satılmasına yönelik ilanların işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Site’de yayınlanmasını ve söz konusu gayrimenkullerle ilgilenen kişilerin Site üzerinden Üye’ler ile bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Müşterim.net ’in işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Üye’ye Hizmetleri sunması hiçbir şart altında ilanlar üzerinden Üye’ye elde edeceği faydaya, sistemin kesintisiz işleyeceğine veya Üye’nin belli beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir taahhüt anlamına gelmemektedir. Üye’ler ile Site’yi ziyaret ederek ilgili gayrimenkuller ile ilgilenen kişilerin kuracakları iletişim ve ilişkiden dolayı Müşterim.net ’in işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında hiçbir yükümlülüğü yoktur.

MADDE 4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 4.1. Müşterim.net , işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Ek ’inde yer alan Üyelik Formunu eksiksiz şekilde dolduran kişileri değerlendirecek ve bu kişilerin Üye olmalarını uygun bulması ve Üye’nin Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri usulüne uygun şekilde kabul etmesi ve seçmiş olduğu paketin ödemesini yapması şartıyla, Müşterim.net onay vererek ilgili kişiye Üyelik statüsü tanıyacak ve ilgili kişinin Üyelik hesabı oluşturmasına olanak sağlayacaktır. Üye, işbu üyelik sözleşmesini onaylarken, sözleşme eklerinin de iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğunu ve kabul ederek onayladığını kabul etmiştir. Üye, Üyelik Formunda yer alan bilgileri eksiksiz şekilde doğru olarak beyan ettiğinin ve kendisine ait olduğunun aksinin tespiti veya Üye’nin daha önceden yaptığı işlemler sebebiyle alınmış olması halinde, Müşterim.net’ın üyelik başvurusunu kabul etmeme veya üyeliği iptal etme hakkı olduğunu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Site’den faydalanmak için beyan edeceği, e-posta adresinin, telefonu kendisine ait olduğunu ve kendisine ait olmayan bilgilerin kullanılması sebebiyle Müşterim.net nezdinde doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • 4.2. Kendisi tarafından beyan edilen ve kendisine ait olan veya kullanımı için gerekli tüm izinlerin alındığı kredi kartı ödeme ara tercih ettiği belirlenen aylık vadelerde kabul ettiğini ve kendisi tarafından Müşterim.net’e beyan edilen kredi kartı veya ödeme ilgili olarak müşterim.net’e herhangi bir başvuru olması ve/veya Müşterim.net iın, çalışanlarının, yöneticilerinin veya iş ortaklarının işbu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde, cezai ve hukuki tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve Müşterim.net’in zararını talep etmesi halinde, derhal Müşterim.net’ın tüm zararını nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterim.net, ilişkin belirlenen aylık vade sürelerinde tahsil edemez ise zararına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Üyeliği iptal etme veya dondurma hakkına sahiptir. Müşterim.net tarafından sunulan Hizmet’lerle ilişkin bedeller, aksi işbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya Site’de açıkça belirtilmedikçe, sadece bir Üye için geçerlidir.
 • 4.3. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında kendisine tanınan üyelik hakkına istinaden Site’ye yükleyeceği ilanların, ilanlarda yer alacak bilgi, fotoğraf ve video dahil tüm içeriklerin hukuka, ahlaka, kamu düzenine, yürürlükte olan tüm mevzuata ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Ek 2’sinde yer alan Kullanım Koşullarına uygun olacağını; suç teşkil etmeyeceğini ve/veya 3. kişilerin gizlilik ve telif hakları da dahil hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak gayrimenkullerin satış veya kiralanmasına ilişkin olarak ilgili ilanları vermek için gerekli hakkı ve yetkilendirmeyi aldığını ve bu durumun Müşterim.net ve/veya 3. kişiler açısından hukuka aykırılık teşkil etmediğini; yayınlanacak ilan ve içeriklerinin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; ilan ve içeriklerinin mevzuata aykırı unsurlar taşıması halinde Müşterim.net’in ilanın değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu ilanı herhangi bir bilgilendirmede bulunmaksızın yayınlamama veya Üyeliği iptal etme hakkına sahip olduğunu ve böyle bir durumda Müşterim.net’ten herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterim.net ’ın anılan hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkı saklıdır. Üye, böyle bir durumda Müşterim.net’in zararını talep etmesi halinde Müşterim.net’in tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.4. Üye, Site’de yayınladığı ilanların linklerinin ve içeriğinin, Müşterim.net tarafından ilgili ilanın görüntülenme sayısının artırılması ve/veya reklam, pazarlama, sponsorluk vb. amaçlarla kendi kontrolünde olmayan iş ortaklarının internet sitelerinde ve/veya kendi adına yapacağı reklam ve pazarlama çalışmalarının içeriğinde kullanılabileceği gibi Site’de yayınlanan ilan içeriğine ekleme yapmak suretiyle de bu çalışmalara yer verebileceğini; bahsi geçen link ve çalışmalarla ilgili olarak Müşterim.net ’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve söz konusu işbirliklerinden kaynaklanan herhangi bir ücret talebi hakkı olmadığını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.
 • 4.5. Üye, Site ve Mobil Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine ve Ek’lerine, Site de belirtilen tüm şart ve koşullara, yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye’nin Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu; bu işlemlerden kaynaklanan tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.6. Üye, Site’den faydalanmak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisinin güvenliğinden ve gizliliğinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu ve kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını, 3. kişilere kullandırtmayacağını ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm tedbiri alacağını ve kullanıcı adı ve şifreyle ilgili olarak Müşterim.net’in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterim.net’in Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde, Üye’nin hesabını dondurma ve iptal etme hakkı saklıdır.
 • 4.7. Üye, Müşterim.net ’in yazılı izni olmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan hak ve yükümlülükleri ile üye hesap bilgilerini kısmen veya tamamen 3. kişilere devredemez ve/veya Üye hesaplarını 3. kişilere kullandıramaz. Aksi halde Müşterim.net ’ın doğacak tüm maddi ve manevi zararını Üye’ye rücu hakkı saklıdır. Müşterim.net, Üye’nin hesap bilgilerini 3. kişiye devrettiğini ve/veya Üye hesabını 3. kişilere kullandırdığını tespit etmesi halinde, ilgili Üye’nin hesabını hiçbir açıklama yapmaksızın iptal etme hakkına sahiptir. Üye, işbu devretme ve kullandırmalar sebebiyle uğrayabileceği zararlardan ve/veya taleplerden Müşterim.net’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 • 4.8. Üye, Müşterim.net ’in Site de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebileceğini; Üye’lerin Site’ye yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabileceğini ve silebileceğini, Üye’nin Site’ye yüklediği ilan ve içerikleri ve Üye’ler arasındaki Site üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi güvenlik açısından her zaman izleyebileceğini, kontrol edebileceğini ve bu ilan ve iletişimi içeriklerini işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen amaç doğrultusunda saklayabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 • 4.9. Müşterim.net , işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Üye’lere, satın aldıkları ek olarak hediye verebileceği ürün ve/veya hizmetlerin koşullarını ve kullanım süresini tek taraflı olarak belirleme hakkını haizdir. İşbu hususlarla ilgili Üye’ye bildirmeksizin kullanım süresi sonunda Müşterim.net’in tek taraflı olarak sonlandırma hakkı saklıdır. Müşterim.net, her zaman Site’de çeşitli ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı sağlayabileceği gibi fiyatlarına, ödeme vadelerine ve süreleri gibi hususlara dair kampanyalar düzenleyebilir. Müşterim.net, söz konusu indirimli, ücretsiz ve/veya kampanyalı ve içeriklerini tek taraflı olarak sona erdirme ve tam ve ücretli olarak sunmaya başlamaya yetkilidir. Üye, böyle bir ücretsiz, indirimli ve/veya kampanyalı faydalanması ve Müşterim.net ’in belirlenen koşullara uygun şekilde bu sona erdirmesi halinde, Üye, hiçbir talep hakkı olmadığını ve Müşterim.net’ın bahsi geçen ücretsiz, indirimli ve kampanyalı uygulamaya almaya ve tek taraflı kaldırmaya yetkili olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.10. Üye, Müşterim.net’in, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağına ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğine dair taahhütleri olmadığını ve Site’nin kesintiye uğraması veya Üye’nin beklediği faydayı elde edemesi gibi durumlarda herhangi bir hak ve alacak talebiyle Müşterim.net’e başvuramayacağını bildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 5. FİKRİ MÜKİYET HAKLARI

 • 5.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Site’de yayınlayacağı ilan içeriklerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da dahil olmak ilgili mevzuat kapsamında 3.kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak içeriklerde bahsi geçen Kanunlar kapsamında korunan bir fikri veya sınai mülkiyet hakkı olması halinde hukuka uygun olarak gereken tüm izinleri, hak ve yetkiyi aldığını/alacağını ve bu izinlerin alınmasından sadece kendisinin sorumlu olduğunu; aksi halde 3. kişiler ve/veya Müşterim.net nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Site’de yayınlacağı ilanlarda yer alan ve korumaya tabi olan içeriklerin FSEK’in 21.ve 25. maddelerinde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklarının Müşterim.net tarafından reklam ve pazarlama faaliyetleri ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nin 4.4. maddesi kapsamında herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanılabileceğini işbu Üyelik Sözleşmesi ile herhangi bir ücret talep etmeksizin izin verdiğini ve bu izni vermeye hukuka uygun olarak yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.2. Üye, Müşterim.net ’in marka ismi ve logosu da dahil olmak üzere Site’de ve sair uygulamalarında yer alan ve FSEK, Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuatlar uyarınca korumaya konu olan hiçbir içeriği, kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, kullanmayacağını ve kullandırmayacağını, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, bunlara bağlı çalışmalar yapmayacağını ve Site ve uygulamalarında yer alan kod ve yazılımlara hiçbir eklemeye yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Müşterim.net’in uğrayabileceği tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • 6.1. Müşterim.net , işbu Üyelik Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında kendisine aktarılan Kişisel Veri’leri, Üyelik Sözleşmesi’nden doğan edimlerinin ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle ve bu ifaların yerine getirilebilmesi amacıyla ve bu edimlerin ifası süresince 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) dahil yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla işleyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Müşterim.net, gerçek kişi Üye’nin ayrıca hukuka uygun şekilde açık rızasını almak kaydıyla kişiye ait verileri ayrıca işleyebilir; Müşterim.net’in bizzat alacağı açık rıza dahilinde işlenecek veriler işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında değildir.
 • 6.2. Müşterim.net , işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki Kişisel Verileri işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan edimlerinin ifası amacıyla ve bu edimlerin ifası süresince KVKK dahil yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla üçüncü kişilere ya da kurumlara aktarmaya yetkilidir.
 • 6.3. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Site’de yayınlayacağı ilan içeriklerinde KVKK dahil ilgili mevzuat uyarınca gerekli açık rıza alınmadan veya açık rıza aranmaksızın Kişisel Verilerin işlenebilmesine yönelik KVKK’da belirtilen şartların sağlanmaması halinde, herhangi bir gerçek kişiye ait Kişisel Veriyi ilan içeriğinde kullanmayacağını aksi halde Müşterim.net’in, yöneticilerinin veya çalışanlarının herhangi bir zarara uğraması durumunda, Müşterim.net’in talebine binaen v derhal bu zararı Müşterim.net’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • 6.4. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi gereğince tercih ettiği Hizmet Paketine ilişkin aylık bedelin tahsil edilmesi için işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara uygun şekilde Müşterim.net’e ilettiği kredi kartı veya ödeme aracına ilişkin bilgilerin KVKK dahil yürürlükteki mevzuat kapsamında ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için Müşterim.net tarafından işlenmesine, saklanmasına ve tahsilat amacıyla çalıştığı firmalara işbu amaçla sınırlı olmak üzere aktarılmasına işbu madde ile onay verdiğini, buna ilişkin linkinde yer alan aydınlatma yükümlülüğün okuduğunu ve Müşterim.net tarafından KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında hukuka uygun şekilde yapıldığını kabul ve beyan eder.
 • 6.5. Taraflar’ın işbu madde kapsamındaki yükümlülükleri işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da devam eder.

MADDE 7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE TAZMİNAT

 • 7.1. Üye’nin, işbu Üyelik Sözleşmesine ilişkin tamamını havale/EFT yolu ile Müşterim.net ’e ödemiş olması veya kredi katı ile ödemiş olması ile sözleşme yürürlüğe girer ve 1 (yıl) sürelidir. Yeniden paket alınması veya paketin yenilenmesi durumunda işbu sözleşme aynı koşullarla yenilenmiş sayılır.
 • 7.2. Müşterim.net, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni herhangi bir zamanda, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın derhal etki etmek üzere tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. Müşterim.net’in Üye’nin kusuru sebebiyle doğabilecek tazmin hakları saklıdır.

MADDE 8. MÜCBİR SEBEPLER

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin akdedildiği tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve Müşterim.net’in kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Müşterim.net ’in Üyelik Sözleşmesi ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkansızlaştıran ve hukuken mücbir sebep sayılan haller Taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Müşterim.net ’in kusuru olmaksızın yapılacak internet kesintileri de dahil olmak üzere mücbir sebepler dolayısıyla işbu Üyelik Sözleşmesi’nde bahsi geçen yükümlülüklerini ifa edemeyecek ya da ifada gecikecek olması halinde, herhangi bir sorumluluğu olmayacak ve Üye, Müşterim.net’ten herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaktır. Bu durumun 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde, Müşterim.net ’in, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tazminatsız şekilde feshetme hakkı vardır.

MADDE 9. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MERCİİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi Türk Hukukuna tabiidir ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için Yalova Mahkemeleri ile İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğu hususunda mutabıktırlar. Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki işlemlerden doğabilecek uyuşmazlıklarda Müşterim.net’e ait defter, kayıt, belge, bilgisayar, elektronik, sistem ve ses kayıtları ile elektronik posta yolu ile yapılan görüşmeler sırasında yetkili kişiler tarafından tutulan yazılı kayıtların HMK 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil olacağını kabul etmişlerdir. İşbu 9 (dokuz) maddeden ve aşağıda belirtilen ve Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olan 9 (dokuz) adet Ekten ibaret Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin elektronik onay vermesi almış olduğu paket bedelinin ödenmesi ve Müşterim.net’in onayı ile elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir kopyası, Üye tarafından imzalanmasını takiben ve bu surette Üye’nin de işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir kopyasını saklamasına olanak sağlanacaktır. Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddelerinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan düzenlemelerin uygulanmayacağı hususunda mutabıktırlar.

SÖZLEŞMENİN EKLERİ:

 • 1-)Kurumsal Üyelik Formu
 • 2-)Kullanım Koşulları
 • 3-)Gizlilik Politikası
 • 4-)Müşterim.net in hizmetleri
 • 5-)İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler
 • 6-)Kullanıcı Profilinde Değişiklik
 • 7-)Hizmetler Kategorisi Kuralları
 • 8-)Mağaza kullanım Kuralları
 • 9-)Reklam Kuralları

Ek- 1 Kurumsal Üyelik Başvuru formu

1. KURUMSAL ÜYELİK BAŞVURU FORMU

 • 1.Kurumsal Üyelik Başvuru formu, Kurumsal üyenin Müşterim.net sitesine üye olmak üzere, kurumsal üyelik giriş sayfasından, kendisine ilişkin bilgileri girerek doldurduğu ve Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve eklerini okuyarak onayladığı formdur. Kurumsal Üye tarafından doldurulan İşbu form üyelik sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
 • 2.Kurumsal Üye forma doldurduğu bilgilerin doğruluğunu kabul eder.
 • 3. Kurumsal Üyenin, Kurumsal Üyelik Başvuru formunu doldurup Kurumsal Üyelik Sözleşmesini ekleri ile birlikte okuyup onaylamasından sonra, Müşterim.net in moderesyon süreci sonrasında onay vermesi ile Kurumsal Üyelik süreci başlar.

Ek-2 Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

 • www.Müşterim.net alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.Müşterim.net internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.
 • 1.1.İşbu “Portal”ın sahibi Rüstempaşa Mahallesi, Huzur Sk. No:33/12 Merkez, YALOVA” adresinde mukim “MÜŞTERİM.NET EMLAK GAYRİMENKUL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca "Müşterim.net" olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “Müşterim.net” tarafından sağlanmaktadır.
 • 1.2. " Müşterim.net " işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www. Müşterim.net”te yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Portal” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek yararlanan veya herhangi bir şekilde “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "Müşterim.net" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www. Müşterim.net internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Portal”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

3. MÜŞTERİM.NET HİZMETLERİ

 • 3.1. " Müşterim.net"in, "Üye"ler tarafından " Müşterim.net Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle " Müşterim.net Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin eder.
 • 3.2. " Müşterim.net ", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
 • 3.3. " Müşterim.net ", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
 • 3.4. " Müşterim.net ", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " Müşterim.net ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. MÜŞTERİM.NET PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 • 4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “Müşterim.net”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • 4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından " Müşterim.net Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "Müşterim.net", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “Müşterim.net”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “Müşterim.net”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
 • 4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • 4.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " Müşterim.net "in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 • 4.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya " Müşterim.net "in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
 • 4.6. " Müşterim.net ", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. " Müşterim.net " aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ” Müşterim.net” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.
 • 4.7. Müşterim.net, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının Müşterim.net’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
 • 4.8. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya " Müşterim.net "in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; " Müşterim.net’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • 4.9. “Müşterim.net”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “Müşterim.net Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Müşterim.net” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Müşterim.net” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " Müşterim.net’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • 4.10. "Portal"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, "Portal"ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar Müşterim.net’in takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi Müşterim.net, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolası ile üye girişi yapmasından sonra Portal’in kullanımına izin verilebilir. "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; " Müşterim.net "in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “Müşterim.net”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
 • 4.11. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “Müşterim.net”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla " Müşterim.net Veritabanı", " Müşterim.net Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte " Müşterim.net "in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) " Müşterim.net "e ait ve/veya " Müşterim.net " tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, " Müşterim.net " hizmetlerini, " Müşterim.net " bilgilerini ve " Müşterim.net "in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " Müşterim.net "in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde " Müşterim.net " tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " Müşterim.net "in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde " Müşterim.net " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde " Müşterim.net "; " Müşterim.net " hizmetleri, " Müşterim.net " bilgileri, " Müşterim.net " telif haklarına tabi çalışmaları, " Müşterim.net " ticari markaları, " Müşterim.net " ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

" Müşterim.net ", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde " Müşterim.net "in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " Müşterim.net "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Yalova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "Müşterim.net" tarafından “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Ek-3 Gizlilik Politikası

İşbu gizlilik politikasının amacı, Müşterim.net’in hizmet verdiği portalın kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Müşterim.net sorumlu değildir. Müşterim.net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Müşterim.net işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Müşterim.net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Müşterim.net, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Müşterim.net’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Ek-4 Müşterim.net Hizmetleri

Müşterim.net; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir, hizmetlerinin herhangi birini sona erdirebilir. Müşterim.net’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Portal”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "Müşterim.net" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 • 1. "Müşterim.net" İlan Hizmetleri
 • 1.1. "Üye", " Üyelik Hesabı" üzerinden "Müşterim.net" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını hazırlayacak ve Müşterim.net Veritabanı’na yükleyecektir.
 • 1.2 "Müşterim.net", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasında sakınca bulduğu hallerde ilanı kaldıracaktır.. "Müşterim.net", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.
 • 1.3 "Müşterim.net", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "Müşterim.net" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "Müşterim.net"ten talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 1.4 "Üye", " Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 1.5 "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 1.6 "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle yetkilendirildiği taşınmazın reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, taşınmazlara ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "Müşterim.net", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
 • 1.7 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 1.8 “Üye”, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • 1.9 “Portal”ı kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “Portal”da sadece bir üyelik hesabı açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla " Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin Müşterim.net tarafından tespit edilmesi halinde; “Üye”nin tüm " Üyelik Hesapları", Müşterim.net tarafından durdurulabilir veya askıya alınabilir veya bu üye üyelikten çıkarılabilir. Herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılmış veya "Üye"liği durdurulmuş veya üyeliği askıya alınmış kullanıcının Portal'a girmek için yeni üyelik hesabı açması ve bu yeni üyeliğinin Müşterim.net tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm Üyelik Hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını Müşterim.net saklı tutmaktadır.
 • 2. “Müşterim.net” Listeleme Hizmeti
 • 2.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin “ Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “Müşterim.net” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “Müşterim.net” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “Müşterim.net” tarafından belirlenen sıra dahilinde “Müşterim.net” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “Müşterim.net” veritabanına gelen sorguların “Müşterim.net” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.
 • 2.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “Müşterim.net” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.
 • 3. “Müşterim.net” Mağaza Sayfaları Hizmetleri
 • 3.1 “Üye”lerin “ Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin Müşterim.net tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.
 • 3.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.
 • 4. “Müşterim.net” Vitrin Hizmeti
 • 4.1 Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “Müşterim.net” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Vitrin) hizmetlerinden yararlanabilirler.
 • 4.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “ Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti Müşteri.net tarafından belirlenen vitrinlerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan vitrin ya da vitrinlerinlerin özelliklerine göre, Listelemede aynı vitrin ya da vitrinlerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Vitrin sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir ilana aktarılamaz, vitrin Müşterim.net ten kaynaklı sayfa hatalarından yada Müşterim.net veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı Müşterim.net tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.
 • 4.3 Vitrin içerik ve ücretleri Müşterim.net tarafından belirlenir. Müşterim.net söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Vitrini yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması ya da bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda Müşterim.net ilanı ve vitrini yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.
 • 4.4 Müşterim.net tarafından “Portal”da sunulan vitrin hizmetlerine “Vitrin” sayfasından ulaşılabilir.
 • 5. “Müşterim.net” Ana Sayfada Reklam Hizmeti
 • 5.1 Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarını sınırlı sayıda olarak ana sayfada yayınlatabilirler Portal kullanıcıları tarafından sayfa açılışında direk ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “Müşterim.net” tarafından sunulan ücrete tabi Ana Sayfada Reklam hizmetlerinden yararlanabilirler.
 • 5.2 Müşterim.net tarafından “Portal”da sunulan Ana Sayfada Reklam hizmetlerine “Ana Sayfada Reklam” sayfasından ulaşılabilir.
 • 6. “Müşterim.net” Ek Hizmetler
 • "Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "Müşterim.net" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

EK-5 İLAN VERME KURALLARI

İlan Verme Kuralları

 • 1) İlan yayıncısı Müşterim.net’te ilanlarını yayınlayarak “İlan Yayınlama Kurallarını kabul etmiş sayılır. Bu sebeple ilan yayınlayan her kişi ve kurum kurallara riayet etme mecburiyetindedir.
 • 2) İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
 • 3) Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar, videolar ve 3 Boyutlu Tur görüntüsü, satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır. Yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak ilana eklenen 3 Boyutlu Tur görüntüler hakkında Müşterim.net 'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 4) Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.
 • 5) Bir gayrimenkulü satmak için ayrı, kiralamak için ayrı ilan verilmelidir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık detayları bulunamaz.
 • 6) Aynı sitede veya blokta bulunan ve aynı özellikleri taşıyan gayrimenkuller için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir ilan verilmesi ve bu ilanın açıklamasında aynı konumda farklı dairelerin de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci ilan girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.
 • 7) Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
 • 8) Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır. Bu sorumluluk ilan verene aittir. Mal sahibinin itirazı doğrultusunda üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
 • 9) Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır', “kaporası alınmıştır”, "satılmıştır", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
 • 10) Banka'lara ait olan emlakların ilanları sadece Banka'lar tarafından “Bankadan Emlak” paketi satın alınarak Portal'da yayınlanabilir. Bireysel ya da Mağaza paketi alan kurumsal üyeler Banka'lara ait emlaklar için Portalda ilan yayınlayamaz. Yayınlamaları halinde ilan yayından kaldırılır ve Mağaza kapatılır.
 • 11) İlan verme aşamasında, ilana ait Müşterim.net tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Müşterim.net hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
 • 12) Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve Portal'daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.
 • 13) İlanın işyeri ya da konut olarak değerlendirilmesinin kararı ilan verenin sorumluluğundadır. Seçilmiş kategori doğru olarak kabul edilir, ilan verme kurallarına aykırı bir durum yer almıyor ise ilan yayına alınır.
 • 14) 13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
 • 15) İlan yayıncıları ilanın içeriğiyle ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İlan bilgileri içerisindeki gerçek dışı fiyat, metrekare, açıklama, kat sayısı gibi parametreler sonucunda ilan, ilan sahibinde danışılmaksızın sistemden kaldırılabilir.
 • 16) İlan içerisinde yer alan fotoğrafların emlak ile ilişkili olması, ilanı yayınlayan kurumun ya da kişinin logo, tanıtım görseli vb. olmaması gerekmektedir. Sistemde bulunan diğer ilanlardan ayrışmak maksadıyla ve haksız rekabet yaratmak amacıyla ilan resimlerinin üzerine herhangi bir yazı, ikon, şerit, çerçeve yerleştirilmesi fotoğrafın yayından kaldırılmasına sebep olabilir.
 • 17) İlan sahibi aynı gayrimenkulle ilgili sadece bir adet ilan yayınlayabilir. Aynı emlak ile ilgili girilecek çoklu kayıtlar mükerrer ilan sayılacaktır. Mükerrer ilanlar haksız rekabete yol açtığından ötürü sistemden ilan sahibine duyurmaksızın tamamen kaldırılabilir.
 • 18) İlan sahibi tarafından satılmış ya da kiralanmış gayrimenkullere ait ilanlar, ilan sahibi tarafından arşivlenmelidir. Müşterim.net sistemindeki operasyonu tamamlanmış ilanları belirli periyotlarla sistem haricine çıkarma hakkını saklı tutar. Bu işlem sonrasında doğacak yedekleme problemlerinden Müşterim.net sorumlu değildir.
 • 19) İlan bilgilerinin doluluğu ve doğruluğu, fotoğrafların kalitesi ve geçmiş hareketler göz önünde bulundurularak ilan sahiplerinin ilanları değerlendirilebilir. İlan yayınlama kurallarını sıklıkla ihlal eden veya ilan yayınlama kurallarına riayet etmeyen kullanıcıların sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etme hakkını Müşterim.net saklı tutar.

EK-6 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Ek - 6 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

 • "Portal": www.Müşterim.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
 • "Kullanıcı": “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
 • "Üye": www. Müşterim.net portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
 • “Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “ Kurumsal Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "Müşterim.net " tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 • Müşterim.net Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Müşterim.net " tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-4’de tanımlanmaktadır. "Müşterim.net", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "Müşterim.net " tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "Müşterim.net " tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Portal”dan "Üye"ye duyurulur.
 • Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen "Üye"ye aittir. "Müşterim.net " Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. “Müşterim.net ”in söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • "Üye"ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgiliMüşterim.net ’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve Müşterim.net ’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
 • "Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler Müşterim.net ’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde “Müşterim.net ”in söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “Müşterim.net” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

 • 1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın Müşterim.net 'e sunulmuş olması,
 • 2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
 • 3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
 • 4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm Müşterim.net kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
 • 5. Yorumun Müşterim.net 'e, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
 • 6. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “Müşterim.net ” e bildirilmesi,
 • 7. Yorumun link veya script içermesi.

EK-7 Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları

Müşterim.net Hizmetler Kuralları

 • 1. Üyelik
 • 1.1. Kurumsal üye ‘Müşterim.net portalının üye girişi seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu belirtir ve kurumsal üyelik girişi yapar Yalnızca, taşınmaz ticareti yetki belgesi olan emlakçılar ve şahıs şirketleri ve ticari şirketler kurumsal üye olabilirler
 • 1.2. Kurumsal üye Müşterim.net ’in mağaza açmak için olup, paket üyelik bedelinin ödemesini kredi kartı veya havale/ eft olarak ödeyerek hizmet almaya hak kazanır
 • 1.3. Kurumsal üye, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini değiştirme imkanına sahiptir.
 • 2. Müşterim.net Hizmetler İşleyişi
 • 2.1. Kurumsal üye, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları Müşterim.net ’e şikayet edebilir.
 • 2.2. Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları ile Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve ekleri arasında farklılık veya çelişki olması halinde; Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları uygulanacaktır.
 • 3. Kurumsal Üyeliğin İptali Koşulları
 • 3.1. Kurumsal Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu
 • 3.1.1. Kurumsal üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren istediğinde, üyelik iptal talebini Müşterim.net ’e yazılı olarak iletebilir.
 • 3.2. Kurumsal Üyeliğin Müşterim.net tarafından İptal Edilmesi Halleri
 • 3.2.1. Kurumsal üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin Müşterim.net Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal üyeliği Müşterim.net ’in belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.

EK-8 Mağaza Kullanım Kuralları

Kurumsal Üyelik Kuralları

 • “Portal”: Müşterim.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Müşterim.net”’in hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.
 • “Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
 • “Kurumsal Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.
 • “Moderasyon”: Mağaza açmak için “Kurumsal Üye”lerin beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, Müşterim.net Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.
 • “Paket”: “Kurumsal Üye”nin bir fatura dönemi boyunca kullanabileceği ilan sayısı ile özellikleri önceden tanımlanmış ‘Müşterim.net’ ürünüdür.
 • “Ofisim”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” kullanan "Kurumsal Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Üye"ye özel sayfadır.
 • “Ek İlan”: “Kurumsal Üye”nin fatura döneminde paketindeki ilan limitini doldurduktan sonra vereceği her yeni ilan veya ilan süresinin bitmesi nedeniyle yeniden yayına alınan ilandır.
 • “Ek Ürün/Ek Hizmet”: Müşterim.net “Kurumsal Üye”lere sunduğu “Emlak Analiz Raporu”, “Piyasa ve Rakip Analizi Raporu”, vb. ürün ve hizmetleridir.
 • Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği ve yönetebildiği “Müşterim.net” ürünüdür. Bu ürüne sahip olmadan “Portal”ın “Kurumsal Üye”lerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.
 • “Mağaza Sahibi”: “Portal”a bilgilerini girerek Mağaza satın alım işlemini tamamlamış olan “Kurumsal Üye”.

1. Mağaza Kullanım Kuralları

 • 1.1 Mağaza Kullanım Kuralları, “Kurumsal Üye” olanların “Mağaza” kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile birlikte hüküm doğurur. İşbu Mağaza Kullanım Kuralları’nda düzenleme olmayan durumlarda Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olur, ikisi arasında çelişki olması halinde işbu Mağaza Kullanım Kuralları uygulanır. “Müşterim.net”, herhangi bir zamanda Mağaza Kullanım Kuralları’nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan değişiklikler, kampanya ve teklifler, ücretlendirme değişiklikleri “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren “Mağaza”sını kullanmaya devam etmesi, “Portal”da yayınlanan değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.
 • 1.2 “Kurumsal Üye”nin açacağı “Mağaza” adının listelerde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’ olarak girilmesi gerekir. “Mağaza” adında; ikon, sembol veya işaret kullanılamaz.
 • 1.3 “Mağaza”nın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında, ilanlardaki fotoğraflarda kullanılan filigranda; siyasi ifadeler kullanılamaz, e-posta adresi ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.com, .net, .org, .edu vb.) ifadelere yer verilemez. “Mağaza”nın adı; üçüncü şahıs veya tüzel kişilerce tescil edilmiş bir “firma unvanı” veya “marka” olamaz.
 • 1.4 “Mağaza”; sadece bir firmaya ya da franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda, her bir şube için ayrı “Mağaza” satın alınmalıdır. Bir “Mağaza”da birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. “Mağaza”ya ilişkin hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde faydalandırılamaz.
 • 1.5 “Mağaza” içerisinde "Yasaklı Ürünler Listesi"nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile mevzuata uygun olan ürünler satışa sunulabilir.
 • 1.6 “Mağaza”da "İlan Verme Kuralları"na uygun olarak ilan verilmelidir.
 • 1.7 Sadece “Kurumsal Üye”ler “Mağaza” açabilir. “Kurumsal Üye” olan şahıs şirketlerinin TC Kimlik Numarası bilgisini, tüzel kişilerin ise Vergi Dairesi ile Vergi Numarası bilgilerini, taşınmaz satış yetki belgesi numarasını sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekir. Ayrıca yasal düzenlemeler, mevzuat değişikliği, Paket/Mağaza değişikliği ya da yenilenmesi, kampanya katılım koşulları gereği gibi sair hallerde Müşterim.net’in talep ettiği diğer bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

2. Kurumsal Üyelik Talebi

 • 2.1 “Kurumsal Üye” olmak için; portaldaki Kurumsal Üyelik Başvuru Formu doldurulup, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi onaylanır.
 • 2.2 Üyeliği kapanmış ya da kapatılmış eski kullanıcılar, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile üyeliklerini yeniden açmak istediğinde, önceki dönemlerden kalan ödenmemiş faturalarını ödemiş olmalıdır.
 • 3. Kurumsal Üyeliğin Kontrolü - "Moderasyon”
 • 3.1 “Moderasyon” sürecinde; Ticari Unvan, Vergi Dairesi, TC Kimlik No/Vergi No, İşletme Adres, Telefon Numarası ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer firma bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir.
 • 3.2 “Kurumsal Üye” sunduğu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Bilgilerin doğruluğunun teyidi için gerekli durumlarda Müşterim.net tarafından ek belge talep edilebilir. Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen bilgilerin düzeltilmesi Müşterim.net tarafından talep edildiğinde, bu talebin 7 (yedi) gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir. 7 (yedi) günlük süre içinde yerine getirilmemesi halinde, “Mağaza” satın alma talebi iptal edilecektir.
 • 3.3 “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verdiğinin tespit edilmesi üzerine “Mağaza”sı derhal kapatılabilir ve Kurumsal Üyeliği derhal iptal edilebilir veya bilgileri düzeltene kadar “Mağaza”sı askıya alınabilir. Bu durumda Müşterim.net ’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlarından “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır.
 • 3.4 “Moderasyon”u tamamlanmış olan “Kurumsal Üye”nin vermiş olduğu bilgilerde değişiklik olması halinde; 30 (otuz) gün içinde “Portal” üzerinden bilgileri güncellemesi ve Müşterim.net bilgilendirmesi gereklidir. Güncellenen bilgilerin “Moderasyon”u tamamlanana kadar değişiklik öncesi bilgilere göre işlem yapılacaktır.
 • 3.5 Aynı Mağaza adı ve/veya Mağaza logosu altında birden fazla mağazanın faaliyet göstermesine izin verilmez. Aynı Mağaza adı ve Mağaza logosunu kullanmak isteyen “Kurumsal Üye”lerden, farklı adreslerde faaliyet gösterdiklerini belgeleyen “şube faaliyet belgeleri”ni sunması istenir. Yapılan kontrollerde bu kurallara aykırı faaliyet gösteren “Mağaza”nın tespiti halinde, Müşterim.net bu “Mağaza”yı kapatma hakkını saklı tutar.
 • 3.6 Aynı Kullanıcı Adı, Telefon Numarası, e-posta adresi, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile birden fazla “Mağaza” satın alınamaz.

4. Paket Değişiklikleri

 • 4.1 “Kurumsal Üye” nin sahip olduğu “Mağaza”ya en az bir adet “Paket” tanımlanmış olmalıdır.
 • 4.2 Aksi kararlaştırılmadıkça “Paket” süresi 1 yıllık olarak tanımlanmakta olup, “Kurumsal Üye”nin talebi halinde yenilenecektir. “Paket” iptal talepleri, Müşterim.net Müşteri Hizmetleri’ne bildirilecektir. Talep üzerine iptal işlemi “Paket”in süresi sona erdiğinde gerçekleştirilecek olup, “Paket” süresi sona erene dek “Kurumsal Üye” mevcut “Paket”ini aynen kullanmaya devam edebilecektir. Ancak “Paket” iptal talebini takiben “Kurumsal Üye” “Ek İlan” kullanımı yapamayacaktır.
 • 4.3 “Paket”ler arası geçiş talepleri, Kurumsal Müşteri Hizmetleri’ne veya Saha Satış Temsilcilerine bildirilmelidir. “Paket” geçişleri, Paket fark ücretin ödenmesi ve Müşterim.net in onay vermesinden sonra gerçekleşecektir
 • 4.4 “Kurumsal Üye”nin “Paket” değişikliği yapabilmesi için, ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.
 • 4.5 Paket sahibi “Kurumsal Üye”, “Portal”deki Üst Paketlerden herhangi birine geçebilir, paket süresi boyunca Üst Paketler arasındaki değişikliği birden fazla kez gerçekleştirebilir.
 • 4.5 Paket kullanım süresinin sona ermesi ile yenileme yapılmamışsa üyenin kullanımı durdurulur; yeni paket satın alımıyla hizmet almaya tekrar başlar.
 • 4.6 “Kurumsal Üyeler verdikleri ilan sayıları ile “Ek İlan” adetleri, “Mağaza Yönetim Paneli”nde yayınlanmakta olup, kontrolü ve takibi “Kurumsal Üye”nin sorumluluğundadır.
 • 4.7 Müşterim.net ’in “Paket” seçenekleri, içerikleri, fiyatları, kampanya veya teklif şartları ve “Paket” kullanım koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu “Kurumsal Üye” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı

 • 5.1 “Kurumsal Üye”, almış olduğu hizmetin bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerini, Müşterim.net ’in kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine tanımlayacaktır.
 • 5.2 “Kurumsal Üye”, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda Müşterim.net ’in çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün Müşterim.net ’in çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • 5.3 “Kurumsal Üye”, kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda Müşterim.net ’in kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili Müşterim.net ’e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • 5.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, “Mağaza” açılışı sırasındaki ‘Kart Ekleme Adımı’ aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir. “Kurumsal Üye”, kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Mağaza Yönetim Paneli”nden yeni bir kredi kartı ekleyebilir, mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Üye”nin sistemde en az bir adet kredi kartının kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kredi kartı bilgileri silinemez.
 • 5.5 “Kurumsal Üye”nin “Müşterim.net ”den almış olduğu ek hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından ödeme günü geldiğinde otomatik olarak tahsil edilecektir.

6. Faturalandırma ve Ödeme

 • 6.1 “Kurumsal Üye”nin satın aldığı tüm “Paket”lere, varsa “Ek Ürün/Ek Hizmet”lere ve “Ek İlan” kullanımlarına ilişkin ödenecek toplam tutar için aylık bazda tek bir fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi; “Kurumsal Üye”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’si olarak belirlenecektir. “Kurumsal Üye”nin belirlemiş olduğu fatura kesim tarihi, satın alacağı yeni “Paket”ler için de uygulanacaktır.
 • 6.2 Faturalama, hizmet alınacak “Paket”in süresinin başlangıcında peşin olarak, her bir fatura döneminin başında yapılacaktır.
 • 6.3 “Kurumsal Üye”nin mevcut paketini aşan ilan vermesi halinde tahakkuk edecek “Ek İlan” ücreti ve “Paket”ler arası değişiklikten doğan ücret farkları ödemenin yapılmasından sonra e-fatura olarak faturalandırılacaktır.. “Kurumsal Üye”nin “Ek İlan” ve/veya “Ek Ürün/Ek Hizmet”ten yararlanabilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.

7. Kurumsal Üyeliğin ve “Mağaza”ların İptali;

 • 7.1 “Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sını kapatmak istemesi veya şartların oluşması halinde Müşterim.net tarafından “Mağaza”sının kapatılması durumunda, Kurumsal Üyeliği de iptal edilir. Kurumsal Üyelik her ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin, “Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sı da otomatik olarak kapatılacaktır. Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Müşterim.net “Kurumsal Üye” ve “Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcılarının ilan vermesini durdurabilir veya “Mağaza” kullanım hakkını askıya alabilir. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise Kurumsal Üyeliğini sona erdirebilir:
 • 7.1.1 Kurumsal Üye ve/veya “Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcılarının”, Mağaza Kullanım Kuralları’na ve/veya Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunması, hak ihlali yaratması,
 • 7.1.2 “Kurumsal Üyelik” ve “Mağaza” açılması sırasında veya sonrasında eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmayan bilgi verilmesi"
 • 7.1.3 İlan Verme Kuralları’na aykırı davranması
 • 7.1.4 Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunması, mevzuat gereği haiz olması gereken şartları haiz olmadığının tespit edilmesi
 • 7.2 “Mağaza”nın askıya alınması halinde; “Kurumsal Üye” ve “Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları” belirtilen süre içinde ilan girişinde bulunamaz. Bu durumda, Müşterim.net ’in ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Mağaza”sı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır. Uygunsuzluğun devam etmesi üzerine üyeliğinin Müşterim.net tarafından sona erdirilmesi halinde; “Kurumsal Üye”ye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak, herhangi bir sebeple edindiği ücretsiz/hediye dopingler de iade edilmeyerek iptal olacaktır.
 • 7.3 “Kurumsal Üye”nin ‘Paket’ini iptal ettirmesi nedeniyle ‘Paket’i kalmaz ise, iptal talebinde bulunduğu “Paket” dönemi sonunda “Mağaza”sı kapatılacaktır.

EK-9 Reklam Kullanım Kuralları

1. Tanımlar

 • “ Reklam”: “Kurumsal Üye”nin kendine ait ürünlerin, hizmetlerin ve/veya markaların reklamlarını “Portal” dahilinde yayınlamak üzere oluşturabileceği, düzenleyebileceği ve bu reklamların performanslarını takip edebileceği bir yönetim panelinin “Kurumsal Üye”ye sunulmasını sağlayan “ Reklam Platformu” ürünüdür.
 • “Portal”: www.Müşterim.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Müşterim.net”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesidir.
 • “Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • “Kurumsal Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.
 • 2.1 " Reklam Kuralları”, “Kurumsal Üye”lerin Reklam yayınlamasına ilişkin kuralları içermekte olup, “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. “Kurumsal Üye”, “ Reklam Kuralları”nı kabul etmekle "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " Müşterim.net " tarafından açıklanan tüm açıklama ve kurallara uygun davranmayı kabul etmiş olmaktadır. “ Reklam Kuralları”nda düzenleme olmayan durumlarda, Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi” ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak olup, düzenlemeler arasında çelişki olması halinde işbu “ Reklam Kuralları” üstün tutulacaktır.
 • 2.2 " Müşterim.net ", herhangi bir zamanda “ Reklam Kuralları”nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. " Müşterim.net " tarafından yapılan tüm güncellemeler, değişiklikler, teklifler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren Reklam yayınlamaya devam etmesi, değişiklikleri otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. " Müşterim.net "in; reklam fiyatlandırmasında ve reklam yayın koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapabileceğini, yapılacak değişikliklerle ilgili " Müşterim.net "in herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmadığını "Kurumsal Üye" kabul etmektedir.
 • 2.3 “ Reklam” hizmetinden, reklamını yapmak, tanıtmak istediği taşınmazları, mağaza paketi alan isteyen tüm “Kurumsal Üye”ler faydalanabilir.
 • 2.4 “ Reklam” hizmetine üye olan ve mağaza paketi satın alan kurumsal üyeler faydalanabilir. “Kurumsal Üye”, üyelik sözleşmesini onaylamakla birlikte işbu sözleşmenin eki olan reklam kurallarını da onaylamış, kabul etmiş sayılır. Kurumsal üye, mağaza paketini satın alması ile birlikte ilgili yönetim panellerine erişerek yayınlamak istediği reklamı tanımlayabilir ve sistemi kullanmaya başlar.
 • 2.5 Portalda yayınlanan güncel "Yasaklı Ürünler Listesi"nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun olan ürün ve hizmetler hakkında,“Portal”daki Reklam Verme Kuralları’na uygun olarak reklam yayını yapılabilir. Reklamın başlığı ve açıklama kısmına telefon numarası yazılmamalıdır. “Müşterim.net”, “Portal”da yayınlanacak reklamların belirlenmesi konusunda tek yetkilidir, mevzuata ve Portal kurallarına uygun olsa da reklamı yayına almama hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca, “Müşterim.net”, “ Reklam” alanında yayınlanacak olan reklamların yönlendirileceği linkleri istediği gibi sınırlayabilir, hangi linklerin verilip verilmeyeceğine dair kuralları dilediği gibi belirleyebilir. Bu sebeple, “Kurumsal Üye” “Müşterim.net”in belirlediği koşullar çerçevesinde reklam yayını başvurusu yapabileceğini, reklam yayın başvurusunun herhangi bir sebeple onaylanmaması ihtimali olduğunu kabul etmekte olup, başvurusunun reddi halinde herhangi bir şikâyette bulunmayacağını, tazminat veya sair talepler yöneltmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • 2.6 "Kurumsal Üye" tarafından " Reklam" üzerinden tanımlanan reklamlar, " Müşterim.net " tarafından yapılacak olan inceleme sonrası onaylansa ve yayına alınsa bile, sürekli kontrol edilmeye devam edilir. Yapılan düzenli kontroller esnasında, reklam veya reklamı yapılan ürün/hizmet/web sitesinde uygunsuz bir durum tespit edilirse; reklam yayından kaldırılabilir. Reklamın genel ahlaka, kamu düzenine, mevzuata, “Portal”daki kurallara aykırı olduğunun veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi halinde, “Müşterim.net”in ilgili reklamın yayınını durdurma, ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın reklamı kalıcı olarak yayından kaldırma hakkı bulunmaktadır.
 • 2.7 Kurumsal üye mağazasını alt kullanıcıya kullandıramaz." Reklam"ın yönetim paneline yalnızca "Kurumsal Üye" giriş yapabilir, "Mağaza"lara alt kullanıcıları giriş yapamaz. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan "Kurumsal Üye" sorumlu olur.
 • 2.8 “ Reklam”da, açıklama, logo, alt başlık, kategori adı gibi reklama ilişkin alanlarda siyasi ifadeler, üçüncü şahıslarca tescil edilmiş bir firma unvanı veya marka kullanılamaz.
 • 2.9 “Kurumsal Üye” reklam yayınlama haklarının tamamını veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandıramaz, devredemez veya herhangi bir şekilde bu haklarından başkalarını faydalandıramaz.
 • 2.10 “Kurumsal Üye”, “ Reklam” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin, görsellerin ve içeriklerin (varsa video veya audio) medyaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi, içerik ve reklamların “ Reklam” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, reklam içeriğinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. “Müşterim.net”in "Kurumsal Üye"ler tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Reklam içeriğinin yanlış veya hatalı olmasından veya reklamın yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
 • 2.11 “Kurumsal Üye”, reklamını yaptığı taşınmazların, markaların, hizmetlerin sitelerinde yayınladığı bilgiler, içerikler, reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Reklamın genel ahlaka, reklam ile ilgili etik kurallara ve mevzuata aykırı bir şekilde veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte olması sebebiyle " Müşterim.net "e bir dava, talep, ceza veya şikâyet yöneltilmesi halinde; bu dava, talep, ceza veya şikâyet " Müşterim.net " tarafından “KURUMSAL ÜYE”ye ihbar edilebilecektir. Bu durumda “Kurumsal Üye”; " Müşterim.net "in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği sağlayacağını, "Müşterim.net"in zarar görmemesini sağlamak için elinden gelen maksimum gayreti göstereceğini, bahsi geçen idari veya adli işlem, dava, talep, ceza ve şikâyet sonucu " Müşterim.net "in herhangi bir zarara uğraması durumunda; maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ve idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal karşılayacağını, " Müşterim.net "in sair masraflarını ve üçüncü kişilerin taleplerini ödeyeceğini kabul, ve taahhüt etmektedir.
 • 2.12 “ Reklam” hizmetinden yararlanan “Kurumsal Üye”ler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " Müşterim.net "in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 • 2.13. “Kurumsal Üye” işbu Reklam Kullanım Kuralları konusu reklam sistemi fonksiyonlarını kullanabilmek için Müşterim.net üzerinden girdiği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilebilecek kendisine ait kişisel verilerinin Müşterim.net Reklam fonksiyonlarının kullanılabilmesi için gerekli olduğunu, bu bakımdan Reklam fonksiyonunu kullanmak için ifa şartı teşkil ettiğini, Müşterim.net’in bu bilgileri Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ve Bilgilendirme kapsamında kullandığını bildiğini, kişisel verileri ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması sayfasındaki aydınlatma metnini okuduğunu ve haklarını bildiğini, kendi verileri dışında üçüncü kişilerin kişisel verilerini veya özel nitelikli kişisel verilerini Müşterim.net portalına girmesi veya Müşterim.net portalı üzerinden bu verileri kullanması durumunda bu verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Müşterim.net ’in kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Kurumsal üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme tarafınca konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “Müşterim.net”in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 2.14 “ Reklam”da yayınlanan reklamların gerektiğinde " Müşterim.net "in tanıtım ve pazarlama amaçlı faaliyetlerinde kullanılmasına “Kurumsal Üye” onay vermektedir.
 • 2.15 “Müşterim.net”, “ Reklam”ın mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “ Reklam”da tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için makul gayreti gösterecektir. Buna rağmen “ Reklam”da yayınında yaşanan aksaklıklar yaşanması halinde; “Kurumsal Üye” 444 57 38 no’dan “Müşterim.net” müşteri hizmetlerine bildirimde bulunabilir. “Kurumsal Üye”, yaşanan aksaklıklarla ilgili “Müşterim.net”ten herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan etmektedir.
 • 2.16 " Müşterim.net ", " Reklam" hizmetinden faydalanan Kurumsal Üye’nin yaptığı (kategori, lokasyon vd.) hedeflemeleri değiştirebilir, reklamları arama sonuçlarında dilediği alanlarda dilediği kullanıcılara gösterebilir.

3. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı

 • 3.1 “Kurumsal Üye”, “ Reklam” hizmet bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerinin saklanmasını isterse; kredi kartı bilgilerini “Müşterim.net”in kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine kendisi tanımlayacaktır.
 • 3.2 “Kurumsal Üye”, “ Reklam Kuralları”nı onaylayarak kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda “Müşterim.net”in çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün “Müşterim.net”in çalışmakta olduğu firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • 3.3 “ Reklam Kuralları”nı onaylayan” “Kurumsal Üye”, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda “Müşterim.net”in kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili “Müşterim.net”e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • 3.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, Reklam yönetim panelinde “Ödeme” menüsü altında gerçekleştirilecek olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir. Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Kurumsal Üye” bu menüde yeni bir kredi kartı ekleyebilir veya mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Üye”nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.
 • 3.5 “Kurumsal Üye”nin “Müşterim.net”den almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, EFT/havale yolu ile veya “Kurumsal Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından tahsil edilecektir.

4. Faturalandırma ve Ödeme

 • 4.1 Kurumsal üyelerin satın almış oldukları mağaza paketi haricinde ekstra hizmet kullanımları durumunda yapacakları ödemeler de belirli periyotlarda faturalandırılır ve kurumsal üyeye gönderilir.
 • 4.2 “Kurumsal Üye”lerin ödemelerini EFT/Havale yolu ile gerçekleştirmeleri ve Kredi kartı ile ödemelerde, kredi kartından tahsil edilecek tutar için “Kurumsal Üye”ye e-fatura kesilir ve bu fatura “Kurumsal Üye”nin sistemde tanımlı e-posta adresine gönderilir. " Müşterim.net”in ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep hakkı saklıdır.
 • 4.3 “Kurumsal Üye”nin yeni reklam yayınlayabilmesi ve/veya mevcut reklam yayınına devam edebilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.